Vastaa

Nimi:
Sähköposti:
Aihe:
Otsikon ikoni:

Varmistus:
Kirjoita kuvassa näkyvät kirjaimet
Kuuntele kirjaimet / Pyydä uusi kuva

Kirjoita kuvassa näkyvät kirjaimet:
Mikä numero tulee seuraavaksi? 1, 2, 3 ... Kirjoita vastaus kirjaimilla.:

Oikotiet: paina alt+s lähettääksesi viestin, tai alt+p esikatsellaksesi


Yhteenveto

Kirjoittanut: Stranger
« : 27.09.2012 - klo:23:54 »

Hei aniiT! Jos olet kiinnostunut erityisesti noista raamatunkohdista, niin postaan tässä ne loputkin, johon viesteissäni viittaisin:

Rukouksen merkityksen ymmärtämisessä auttaa sen ymmärtäminen, mikä on uskovaisten  asema pyhänä papistona:

"Rakentukaa itsekin... pyhäksi papistoksi, toimittaaksenne hengellisiä uhreja, jotka ovat Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen tähden." (1 Piet. 2:5); "Olet tehnyt heistä kuningassuvun, meidän Jumalamme pappeja" (Ilm. 5:10)

Jumalan armosta olemme siis Jeesuksen ystäviä ja työtovereita ja meidät on kutsuttu toteuttamaan Jumalan tahtoa.
1.kor. 3:9 Me olemme Jumalan työtovereita, te olette Jumalan pelto ja Jumalan rakennus.

joh.15:15 En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni, olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen Isältäni kuullut.

Vanhassa testamentissa ystävyys on liittoon liittyvä termi, joka kuvaa veren vuodatuksen kautta solmittua suhdetta. Siihen sisältyy vala, jolla osapuolet lupaavat tehdä kaikkensa toisen turvallisuuden, menestyksen, terveyden ja yleisen hyvinvoinnin puolesta.

Eli kun olemme Jeesuksen ystäviä, rukoilemme yhdessä Jeesuksen kanssa sellaisten asioiden puolesta, jotka ovat Hänelle tärkeitä.

Joh. 15:7
7 "Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte, ja te saatte sen.

Tuossa Joh. 15:7 Jeesus siis viittaa, että kun Jeesuksen sanat pysyvät uskovassa, kun raamatun sana pysyy uskovassa, niin uskova voi pyytää mitä ikinä haluaa ja saa sen, toisin sanoen, kun lukee raamattua, niin Pyhä Henki voi kirkastaa tai voi kokea jonkun oivalluksen sieltä ja sitä voi rukouksessa pyytää Jumalalta Jeesuksen nimissä ja sen on saava.

Jumala sanoo myös näin:
Jes. 55:11
11 niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee: se ei tyhjänä palaa vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän.

Tätä kutsutaan Sanan rukoilemiseksi takaisin Isälle. Jumala on siinä prosessi aloitteen tekijä. Yhtä hyvin Pyhä Henki voi ilmoittaa jonkun rukousaiheen uskovan sydämelle.

Room. 8:26-27
26 Myös Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin.
27 Ja hän, joka tutkii sydämet, tietää mitä Henki tarkoittaa, sillä Henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta.Vanhan testamentin aikaan Jumalaa kunniottavat ja tottelevat ihmiset matkustivat rukoilemaan johonkin tiettyihin paikkoihin, joissa Jumalan läsnäolon sanottiin olevan esim. temppeli. Jeesuksen kuollessa temppelin esirippu, joka siihen saakka oli erottanut tavalliset ihmiset kaikkein pyhimmästä eli Jumalan läsnäolosta- repäistiin halki ylhäältä alas saakka. Joten Jumalan läsnäolo maan päällä ei enää rajoittunut mihinkään tiettyyn paikkaan, koska Jeesuksen lupauksen mukaanPyhä Henki tuli asumaan uskovien sydämiin näiden ottaessa Jeesuksen vastaan Pelastajanaa.

Mark. 14:58
58 "Me olemme kuulleet hänen sanovan: 'Minä hajotan tämän ihmiskäsin tehdyn temppelin ja rakennan kolmessa päivässä uuden, joka ei ole ihmisten tekemä.'"

Matt. 27:50-51
50 Mutta Jeesus huusi taas kovalla äänellä ja antoi henkensä.
51 Sillä hetkellä temppelin väliverho repesi kahtia, ylhäältä alas asti. Maa vavahteli, kalliot halkeilivat,

Jeesuksen lunastustyön perusteella meistä on tullut Jumalan lapsia ja meillä on oikeus lähestyä Jumalaa milloin vain minkä tahansa ongelman vuoksi.

Hänen kauttansa meillä on pääsy Isän luo (Ef. 2:18)


Tässä hieman pyytämisrukoilusta:

Jeesus kehotti (Matt. 7:7) :"Pyytäkää, niin teille annetaan".


Matt. 7:7
7 "Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan.

Jaak. 1:5
5 Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta.


Esirukouksesta:

Se on pyhää pavelusta lähimmäisen hyväksi.

Esimerkki:
2.moos. 32:11-14
Mooses koetti lepyttää Herraa, Jumalaansa, ja sanoi: "Miksi, Herra, vihastuisit omaan kansaasi? Sinähän toit sen pois Egyptistä suurella voimallasi ja väkevällä kädelläsi.
12 Miksi egyptiläiset saisivat sanoa, että sinä veit israelilaiset pois vain tappaaksesi heidät vuorilla ja hävittääksesi heidät maan päältä? Anna vihasi lauhtua ja luovu aikeestasi tuhota kansasi.
13 Muista palvelijoitasi Abrahamia, Iisakia ja Jaakobia, joille vannoit oman itsesi kautta: 'Minä annan sinulle jälkeläisiä niin paljon, että heitä on kuin taivaan tähtiä, ja annan heille ikuiseksi omaisuudeksi sen maan, jonka olen heille luvannut.'"
14 Niin Herran viha lauhtui, ja hän päätti luopua siitä hävityksestä, jolla oli uhannut kansaansa.

Esirukous koituu samalla myös siunaukseksi itselle:
job.42:10
10 Kun Job oli rukoillut ystäviensä puolesta, Herra käänsi hänen kohtalonsa. Herra antoi Jobille kaksin verroin kaikkea, mitä hänellä oli ennen ollut.

Tämä asian ymmärtäminen johtaa siihen, että uskova voi suunnata rukouksiansa yhä enemmän toisiin ihmisiin sen sijasta, että rukoilisi vain omista asioistaan. Kun rukoilee muiden puolesta, niin Jumala siunaa siinä samalla myös niitä omia tarpeita. Eli, että uskovalla on enemmän resursseja rukoilla toisten puolesta, kun hänen ei tarvitse käyttää kaikkia voimavaroja vain omien tarpeiden esille tuomiseen.


Ja tässä vielä raamatunkohta siihen liittyen, että vanhurskaan rukous on voimallinen:

Jaak. 5:16-18
16 Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan.
17 Elia oli samanlainen ihminen kuin me. Hän rukoili hellittämättä, ettei sataisi, eikä maa saanut sadetta kolmeen ja puoleen vuoteen.
18 Ja kun hän taas rukoili, taivas antoi sateen ja maa tuotti jälleen hedelmää.
Jeesus kehottaa rukoilemaan nimessään:

joh. 14:14
Mitä te minun nimeeni vedoten pyydätte minulta, sen minä teen.

Joh. 16:24
Tähän asti te ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni. Pyytäkää, niin te saatte, ja teidän ilonne on täydellinen.

Jeesuksen nimessä rukoiltaessa vedotaan siihen, että rukoilija kuuluu Jeesukselle, on Hänen opetuslapsensa. Tähän opetuslapseuteen pohjautuen Jumala on meidän Isämme ja siksi rukoukseen liittyvät lupaukset ovat meille kuuluvia.


Hengellisestä sodankäynnistä:

Ef. 6:12-18
12 Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan.
13 Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen.
14 Seiskää lujina! Kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan
15 ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia.
16 Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet.
17 Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana.
18 Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki Hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta.
Kirjoittanut: aniiT
« : 26.09.2012 - klo:21:15 »

Kiitos Marko ja Stranger! Sain kommenteista hyvän ja monipuolisen vastauksen. Erityiskiitos Strangerille noista Raamatunkohdista, tuollaisia en ole aikaisemmin joko lukenut tai erityisemmin pannut lukiessani merkille! :) Mahtavaa, kun vastauksia sateli näin nopeasti. :D
Kirjoittanut: Nettipappi Marko
« : 26.09.2012 - klo:17:18 »

ihan näin teologisena kuriositeettina kysyisin, että miten yhden ihmisen rukous voisi auttaa toista? Jumala ei tarvitse ihmisiltä vahvistusta tai kehotuksia tehdäkseen jotain.

Minä olen itse aikanaan pohtinut samaa. Ikään kuin kysellyt, mitä hyötyä tai ideaa on rukoilla, jos Jumala kerran tietää jo ennen rukoustammekin, mitä aikoisimme rukoilla. Eräs ystäväni vastasi tällaisiin pohdintoihini todella viisaasti: "Minä ajattelen, että pitää rukoilla siksi, että Jumala on käskenyt."

Motiiveja, eri näkökulmia ja rukouksen toimintamekanismia saa miettiä. Mutta ne eivät parhaimmillakaan pohdinnoilla aukea niin kuin Jumala ne näkee. Jostain syystä Jumala vain on luonut maailman, jonka sääntöihin hän on halunnut laittaa sen, että joskus hän haluaa ihmisten rukoilevan ennen kuin toimii sen rukouksen mukaisesti.

Tiedän, että tämä on varmasti monen kristityn mielestä ihan liian matemaattinen tai "hengetön" tapa katsella rukousta. Mutta rukous, niin kuin Jumalakin, on niin monimuotoinen asia, että siksi on hyvä tuoda useita näkökulmia esille. Rukous ei tyhjene yhteen näkökulmaan.
Kirjoittanut: Stranger
« : 26.09.2012 - klo:00:00 »

Esirukousta voi kutsua myös hengelliseksi sodankäynniksi.

kol.4:2-4
2 Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa,
3 rukoillen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden minä myös olen sidottuna,
4 että minä sen ilmoittaisin, niinkuin minun tulee puhua.

1. tim. 2:1-4
1 Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta,
2 kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa.
3 Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,
4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

Kun uskovat rukoilevat hallistusten ja päättäjien puolesta, he edesauttavat sitä, että evankeliumia saa saarnata maassa vapaasti.


Ja esirukoileminen on oikeastaan sitä, että rukoilee niitä asioita yhdessä Jeesuksen kanssa. Eli että ei pelkästään pyydä niitä asioita Jeesukselta vaan pyytää ja rukoilee niitä asioita Jeesuksen kanssa. 

Uskovilla saattaa joskus olla sellainen käsitys, että Jumalaa täytyy kovasti taivutella, että Hän vastaisi rukouksiin, uskovat eivät tällöin muista, että Jumala on uskovien puolella eikä heitä vastaan. Jumala rakastaa uskovia ja haluaa antaa heille hyvää, kun he sitä Häneltä pyytävät (en tarkoita tätä kuitenkaan menestysteologisessa mielessä).

Kuitenkin pitää myös muistaa sekin, että rukoileminen ei tarkoita, että uskova kykenisi sen avulla johdattelemaan tai ohjailemaan jonkun toisen elämää. Sen sijaan uskova voi kyllä astua ihmisten ja vihollisen väliin ja vastustaa voimia, jotka pyrkivät pidättelemään heitä. Eli kun uskovat rukoilevat toisten ihmisten puolesta, niin he pyytävät Jumalaa tarttumaan heidän elämäntilanteisiinsa, että Jumalan rakkaus ja suunntelmat saisivat sijaa heidän elämässään.

Rukouksen ohella esirukoiltavaille tulisi tarjota myös evankeliumia. Esirukous ja evankeliumin julistaminen kuuluvat kiinteästi yhteen. Jos uskova vain esirukoilee jonkun ihmisen puolesta, mutta ei ole valmis toimimaan asian puolesta (kertomaan hänelle evankeliumia), niin tällöin uskova ei ole antanut Jumalalle mahdollisuutta vastata esirukouspyyntöön.
Kirjoittanut: Stranger
« : 25.09.2012 - klo:23:09 »

miten yhden ihmisen rukous voisi auttaa toista? Jumala ei tarvitse ihmisiltä vahvistusta tai kehotuksia tehdäkseen jotain.

Jumala tahtoo kutsua uskovan ihmisen "työtoverikseen", Hän haluaa käyttää meitä. Se ei olekaan Jumalalle suunnattua kehoittamista, että tee niin tai tee näin, vaan Pyhä Henki antaa ensin uskovan sydämelle rukous aiheen ja tämän jälkeen uskova alkaa pyytää Jumalaa tekemään näitä asioita. Aloite on siis Jumalalla.

Ihminen on siinä vain väline, jonka kautta Jumala toimii.

Jumala tahtoo, että Häneltää pyydetään asioita. Raamatussa jopa sanotaan, että teillä ei ole, koska te ette ano (Jaak. 4:2).

Hei, mulla vähän aiheeseen liittyvä kysymys. Eli mitä mieltä toisten puolesta rukoilusta? Sitä ihan yleisesti seurakunnassa tehdään ja teen itsekin, lähiaikoina enemmän kuin aiemmin. Mutta aloin pohtiin sellaista, että onko sillä Jumalalle mitään väliä, kuka tai kuinka moni jonkun asian puolesta rukoilee? Olis jotenkin vähän tekopyhää väittää, että kyllä juuri MINUN rukoukseni nyt vaikuttaa tähän asiaan ja auttaa tarvitsevaa.

Toisten puolesta rukoileminen eli esirukous on lähimmäisen palvelemista, rakastamista, keskinäistä huolenpitoa.

Raamatussa sanotaan, että vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa aikaan paljon. Eli kun rukoilee Jeesuksen nimessä ja muutenkin Jeesuksen sovitustyön ansioista uskovalla on valtavat mahdollisuudet, uskova voi päästä kaikkein pyhimpään, sinne minne vanhassa liitossa pääsi vain siihen tehtävään valtuutetut ihmiset. Jeesuksen sovistustyön ansiosta kaikilla, jotka Häneen uskovat on mahdollisuus tähän.

Kyllä luulen, että Jumala kuulee eiuskovankin rukouksen, joskushan kuulee siitä, kuinka eiuskova on rukoillut, että Jumala, jos olet olemassa, niin autra minua, ja sitten on tullut apu. Mutta sekin on vain Jumalan armoa, että Jumala kuulee sen rukouksen. Ehkä Jeesus on esirukoillut kyseisen eiuskovan puolesta ja Jumala suostuu siitä syystä kuulemaan tämän rukouksen. Raamatussahan sanotaan, että Jeesus esirukoilee meidän puolesta taivaassa!

Room. 8:34
34 Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus -- mutta hän on kuollut meidän tähtemme, ja enemmänkin: hänet on herätetty kuolleista, hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme!

Uskon, että rukous, joka lausutaan ryhmässä on myös hyvin voimallinen:


Matt. 18:19-20
19 Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa.
20 Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä."

Tämä ei kuitenkaan poista sitä, etteikö yksinkin rukoilu olisi merkittävää. Yksin ja yhdessö rukoilu eivät sulje toisiaan pois.

Olis jotenkin vähän tekopyhää väittää, että kyllä juuri MINUN rukoukseni nyt vaikuttaa tähän asiaan ja auttaa tarvitsevaa.


Ei se ole tekopyhää, raamatussa luvataan, että Jumala kuulee meidän rukoukset. Tällöin ei painotu se, että Jumala kuulee, koska MINÄ rukoilen, vaan että Jumala kuulee, koska JEESUS on avannut meille siihen mahdollisuuden.
Kirjoittanut: aniiT
« : 24.09.2012 - klo:19:37 »

Hei, mulla vähän aiheeseen liittyvä kysymys. Eli mitä mieltä toisten puolesta rukoilusta? Sitä ihan yleisesti seurakunnassa tehdään ja teen itsekin, lähiaikoina enemmän kuin aiemmin. Mutta aloin pohtiin sellaista, että onko sillä Jumalalle mitään väliä, kuka tai kuinka moni jonkun asian puolesta rukoilee? Olis jotenkin vähän tekopyhää väittää, että kyllä juuri MINUN rukoukseni nyt vaikuttaa tähän asiaan ja auttaa tarvitsevaa.

En sano, että olisi väärin tehdä näin, Raamattu käsittääkseni siihen kehottaakin, mutta ihan näin teologisena kuriositeettina kysyisin, että miten yhden ihmisen rukous voisi auttaa toista? Jumala ei tarvitse ihmisiltä vahvistusta tai kehotuksia tehdäkseen jotain.
Kirjoittanut: pyrski
« : 20.08.2012 - klo:09:17 »

hyvää pohdintaa itse kultakin. Ihan samoja ajatuksia olen pohtinut ellan tavoin ja pohdin joskus yhä. Olen myös kuullut asiasta niin monenlaista opetusta, että välillä on mennyt pää sekaisin :D

Mutta ehkä avainasioina on juuri ymmärtää, että rukous on keskustelua. Ja keskustelun toisena osapuolena on täydellinen Isämme. Häntä ihan oikeasti KIINNOSTAA pienetkin asiamme (tämän uskomisessa itselläni on ollut vaikeaa). Kyllä lapsi saa pyytää isältään vaikka kolmeakymmentä joululahjaa. Ehkä Isä näkee parhaaksi säästää osan lahjoista synttäreiksi, mutta ei se muuta suhdetta mihinkään. Etenkin jos pyyntö oli puhdas pyyntö eikä mikään "et oo mun isä, ellen saa koko sarjaa."

Isä haluaa tietää, mitä voisi vielä tehdä lisätäksemme iloamme. Hän haluaa myös kuunnella pelkojamme, huoliamme ja murheitamme. Itselläni avaimena on ehkä ymmärtää, että Jumala on rakastava Isä ja itse olen hänen rakas poikansa. Tämän ymmärrettyäni en enää mieti, mikä on oikea tapa rukoilla vaan olen vain oma itseni Jumalan edessä ja annan palaa, mistä mielessä ja sydämessä onkaan.

Tällaista oma rukouselämäni on ehkä parhaimmillaan, ei kuitenkaan suinkaan aina. Olen vielä oppimassa näitä asioita ja pyrkimässä eroon turhasta uskonnollisesta suorittamisesta, joka ei perustu suhteeseen Isän kanssa. Onneksi Pyhä Henki opettaa meitä rukoilemaan ja näyttää meille asemamme Kuninkaan lapsina!

Olette saaneet Hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin me huudamme: "Abba! Isä!" - Room. 8:15b
Kirjoittanut: KokoDino
« : 19.08.2012 - klo:04:22 »

Kyllä se saattaa tuntua itsekkäältä, kun kokoajan tulee pyydettyä Jumalalta jotain, mutta on tärkeää muistaa se, että Jumala on luvannut pitää meistä huolta ja kehoittaa meitä pyytämään.
Se on myös vaikeaa, kun Jumala antaa, koska se pitää ottaa vastaan. Välillä on hävettänyt, kuinka ollaan ensin jotain pyydetty, sitten Jumala lähttää jonkun ihmisen tuomaan sen meille, mitä ollaan pyydetty.

Tärkeää mun mielestä on saada pyytäminen ja kiittäminen kulkemaan käsi kädessä. Ehkä se ei aina tunnu tulevan sydämestä, mutta tärkeintä on se, että kiittää Jumalaa.
Jumala kyllä jo ennalta tietää mitä tarvitsemme, mutta uskon että monilta jää paljon saamatta sen takia, että he eivät koskaan pyydä Jumalalta mitään.

Itse pyrimme myös antamaan muille jotain, mitä tarvitsevat. Koska ollaan Jumalalta paljon saatu, niin yritämme antaa muillekkin.
Kirjoittanut: Stranger
« : 17.08.2012 - klo:23:41 »

Pohdin rukoilun varsinaista ideaa..

Raamatussa puhutaan, että Isä tietää jo kaiken ennen kuin edes pyydämme jotain asioita. Rukouksen syvin taso onkin  kahden persoonan kohtaaminen ja se on ensisijaista. Jumala haluaa kohdata uskovan ja antaa hänelle rakkautta. Asiat, joita pyydämme on siinä mielessä toissijaisia. Rukous ei ole suoritus, vaan suhde. Joten tärkeintä ei ole ne asiat, mitä rukouksessa sanotaan. Asian ydin on se, että Jumala ja ihminen oikeasti kohtaa. Rukous on rakkaussuhde Jumalan kanssa. Ja rukouksessa Jumalaa kohdataan aidosti. Rukous on keskustelua Jumalan kanssa ja siinä kietoutuvat yhteen rippuvuus, nöyryys, kuuliaisuus, alistuminen ja palvonta.

Rukous on myös riippuvuuden ilmaisemista Jumalalle. Ja Jumala haluaisi, että olisimme yhä syvemmin riippuvaisia Hänestä. Uskovien ei pitäisi rukoilla Jumalalle, vaan uskovien pitäisi rukoilla Jumalan kanssa.

Uudessa testamentissa kehotetaan jatkuvaan rukoukseen. Yksi Paavalin opetuksista oli, että rukous on paljon enemmän kuin hengellinen harjoitus, joka kuuluu tehdä tiettyinä aikoina. Rukouksen pitäisi olla yhtä säännöllistä ja luonnollista kuin hengitys. Hengitys on elintärkeä edellytys luonnolliselle elämälle ja samoin rukous on yhtä tärkeä edellytys hengelliselle elämälle.

Uskovat voivat olla jatkuvassa yhteydessä Jumalaan. Emme ole koskaan yksin, eikä koskaan tule hetkeä, jolloin Jumalan Henki ei olisi välittömästi läsnä ja valmiina auttamaan. Jumala rakastaa meitä niin paljon, että Hän haluaa meidän puhuvan Hänen kanssaan jatkuvasti ja kutsuvan Hänet elämämme kaikille alueille: jakamaan ilot, surut, voitot, haasteet, toiveet ja huolenaiheet.

Eikä rukouksen tarvitse olla välttämättä sanoja tai ajatuksia, vaan rukous alkaa siitä mitä ihminen on sydämessään. Se on enemmän asennetta kuin tekoja. Jeesus oli esimerkki jatkuvasta riippuvuudesta Jumalaan omassa rukouselämässään. Jeesuksen rukoukset nousivat luonnollisesti ja spontaanisti Isän tahdon jatkuvasta tietoisuudesta.

Rukous on se, jonka kautta Jumala pääsee vaikuttamaan uskovan  elämään, koska silloin kun uskova rukoilee, hän on Jumalalle avoin. Jumala on antanut ihmisille vapaan tahdon ja Hän kunnioittaa sitä, Jumala on myös meitä kohtaan hienovarainen (eikä siis pakota meitä mihinkään) mutta silloin, kun rukoilemme olemme Jumalalle avoinna ja Hän pääsee muuttamaan meitä.
Kirjoittanut: ella
« : 17.08.2012 - klo:22:30 »

Pohdin rukoilun varsinaista ideaa..yhtäkkiä tuli mieleeni että eikö se ole aika itsekästä laittaa kädet ristiin ja toivoa Jumalalta vielä jotain lisää tai hänen siunaustaan jollekin asialle? Välillä, tai no useimmiten, tunnen olevani sen verran huono kristitty etten viitsi ruveta toivomaan mitään Jumalalta kun olen saanut jo niin paljon ja ihan ilmaiseksi. Tuntuisi jotenkin hävyttömältä vaatia lisää. Eiköhän Jumala kuitenkin itse tiedä miten on parasta tehdä, ei hän varmaan minun neuvojani ja toiveitani siihen tarvitse. Välillä kyllä kiitän tästä kaikesta, vaikka sekin tuntuu tekopyhältä. Miten osaisi kyllin kiittää kun on saanut enemmän kuin ansaitsee?